1982
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Japan

Market EU/USA

Formulácia: oxid železitý s kobaltom
Sériové číslo: 5551412

 

1985
link/detail
Hranaté puzdro.
foto
Made in France

Market EU/USA

Formulácia: oxid železitý s kobaltom
Sériové číslo C60a: 327252M
C60b: 329142P

 

od roku 1986 pokračuje ako UX-S

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2021