1997
link/detail
Zaoblené puzdro.
Made in Thailand, Tape Made in Japan

Market Japan

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: D2B33277

 

1999
link/detail
Zaoblené puzdro.
Made in Thailand

Market Japan

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: E0BN8298

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2022