1996-2000cca
link/detail
Zaoblené slim puzdro.
Made in Korea

Market USA

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo C90: 98052104

 

 

2002-2004cca
link/detail
Zaoblené slim puzdro.
Made in Korea

Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: 23052004

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2021