1978
Hranaté puzdro.
Made in U.S.A.

Market USA

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -

 

 

1986
Hranaté puzdro.
Made in U.S.A.

Market USA

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -

 

 

1988
Hranaté puzdro.
Made in U.S.A.

Market USA

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -

 

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2018