1994
link/detail
Zaoblené slim puzdro.
Viacero výrobcov kazety.

Tape Made in Australia, Assembled in China, druhá verzia Germany, Dessau
Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo C90a: E03509

   

 

1998
link/detail
Zaoblené slim puzdro.
Tape Made in Australia, Assembled in China

Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: A05909

 

1998
link/detail
Zaoblené slim puzdro.
Made in EU by Emtec

Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: 3149121200

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2018