1988
link/detail
Hranaté puzdro.
Pravdepodobne Made in Italy by Magnex

Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo C46: -

 

 

1988
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Switzerland by ICM

Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo C90: -

 

 

1990
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Korea by SKC

Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo C60: 031108586

C60black: H14080576

 
 

 

1994
link/detail
Zaoblené slim puzdro.
Made in Germany, Dessau

Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo C90: 1    2341    26055

 

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2023