1988
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Switzerland by ICM
Market EU

Formulácia: chromdioxid by Agfa/Basf/Philips
Sériové číslo: 724  921G9

 

1990
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Switzerland by ICM
Market EU

Formulácia: chromdioxid by Agfa/Basf
Sériové číslo: 173   023C5

 

1990
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Korea by SKM
Market EU

Formulácia: oxid železitý s kobaltom (SKC QX Tape)
Sériové číslo: F22281449

 

1990
link/detail
Hranaté tmavé puzdro.
Made in Singapore by General Magnetics (That´s)
Market EU

Formulácia: "Submicro-Cobalt-Gamma" (That´s VX, VX-A tape)
Sériové číslo: 1FB1P

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2023