19xx
link/detail
Hranaté čierne puzdro.
Made in Korea by SKC

Market USA

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: 3028

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2020