19xx
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in ?

Market EU?

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo:

 

198x
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Turkey

Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -

 

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2022