1996
Zaoblené puzdro.
Made in Korea by SKC

Market USA

Formulácia: oxid železitý s kobaltom
Sériové číslo: N44872319

 

1998 USA
Zaoblené puzdro.
Made in China by SKC

Market USA

Formulácia: oxid železitý s kobaltom
Sériové číslo: 11595

 

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2017