1990
link/detail
Zaoblené tmavé puzdro.

Made in Japan
Market Japan

Formulácia: pravdepodobne "Super Stabilized Pure" (dobová MX páska)
Sériové číslo C90: B2711043

EAN C90: T49 02580 21631 3
MODEL: maxell M-UD 90

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, môže obsahovať jemné kryštáliky na povrchu pásky, počas krátkych testov bez zistených problémov
Maxell Metal je zatiaľ jediný typ IV, ktorý obsahuje po dlhodobom skladovaní jemnú kryštalickú štruktúru na povrchu pásky, ale zatiaľ nespôsobuje oter, ani iné známe problémy, preto nechávam zelenú

 

1994
link/detail
Extraslim tmavé puzdro.

Made in Japan
Market Japan

Formulácia: "Spintech Metal Alloy"
Sériové číslo C74: I1431145

EAN C74: T49 02580 22698 5
MODEL: maxell MUD-74G

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, môže obsahovať jemné kryštáliky na povrchu pásky, počas krátkych testov bez zistených problémov
Maxell Metal je zatiaľ jediný typ IV, ktorý obsahuje po dlhodobom skladovaní jemnú kryštalickú štruktúru na povrchu pásky, ale zatiaľ nespôsobuje oter, ani iné známe problémy, preto nechávam zelenú

 

1995
link/detail
Extraslim tmavé puzdro.

Made in Japan
Market Japan

Formulácia: "High Power Metal Alloy"
Sériové číslo C120: A2350471

EAN C46: T49 02580 23110 1, C120: T49 02580 23116 3
MODEL: maxell MUD-46J, maxell MUD-120J

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, môže obsahovať jemné kryštáliky na povrchu pásky, počas krátkych testov bez zistených problémov
Maxell Metal je zatiaľ jediný typ IV, ktorý obsahuje po dlhodobom skladovaní jemnú kryštalickú štruktúru na povrchu pásky, ale zatiaľ nespôsobuje oter, ani iné známe problémy, preto nechávam zelenú

 

 

1996
link/detail
Extraslim matné tmavé puzdro.

Made in Japan
Market Japan

Formulácia: "High Power Metal Alloy"
Sériové číslo C50: G0165283

EAN C50: T49 02580 23569 7
MODEL: maxell MUD-50L

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, môže obsahovať jemné kryštáliky na povrchu pásky, počas krátkych testov bez zistených problémov
Maxell Metal je zatiaľ jediný typ IV, ktorý obsahuje po dlhodobom skladovaní jemnú kryštalickú štruktúru na povrchu pásky, ale zatiaľ nespôsobuje oter, ani iné známe problémy, preto nechávam zelenú

 

1998
link/detail
Extraslim matné tmavé puzdro.

Made in Japan
Market Japan

Formulácia: "High Power Metal Alloy"
Sériové číslo C90: B1285383

EAN C90: T49 02580 24155 1
MODEL: maxell MUD-90M

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, môže obsahovať jemné kryštáliky na povrchu pásky, počas krátkych testov bez zistených problémov
Maxell Metal je zatiaľ jediný typ IV, ktorý obsahuje po dlhodobom skladovaní jemnú kryštalickú štruktúru na povrchu pásky, ale zatiaľ nespôsobuje oter, ani iné známe problémy, preto nechávam zelenú

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2024