1982
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Japan (Ampex Japan)

Market Japan

Formulácia: "oxid železitý"
Sériové číslo: JAPAN  BGGO7FG

 

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2022