1980
link/detail
Hranaté čierne puzdro.
Made in Germany, by Permaton?
Market EU

Formulácia: chromdioxid
Sériové číslo: -

 

 

1984
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Germany
Market EU

Formulácia: chromdioxid
Sériové číslo: -

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2021