1984
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in W.Germany
Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -

 

1987
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in W.Germany
Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2022