1988
link/detail
Hranaté puzdro.

Made in Korea by Saehan
Market EU

Formulácia: oxid železitý s kobaltom
Sériové číslo C75: 96071201

 

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2021