1990
link/detail
Zaoblené puzdro.

Made in Japan
Market Japan

Formulácia: oxid železitý (UR?)
Sériové číslo: L0723161

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2021