1989
link/detail
Zaoblené puzdro
Made in Korea

Market USA

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo C90: 402141Y

 

 

1990
link/detail
Hranaté puzdro
Made in Korea

Market EU/USA

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo C60: -
C90: 405044Y

  

1992
link/detail
Hranaté puzdro
Made in Korea

Market EU/USA

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo C60: 30316C
C90: 21109B

  

1994
link/detail
Zaoblené puzdro
Made in Korea

Market EU/USA

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo C60: 604151Y

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2022