1974
Hranaté puzdro.
Made in Japan

Formulácia: ,,Pure-Ferrix,,
Sériové číslo: 917Y073