1989
link/detail
Hranaté tmavé puzdro.
Made in Germany by Agfa
Market EU (France)

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: 0112C-601-C1147

 

1989cca
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Korea by Saehan
Market EU (France)

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -

 

1996cca
link/detail
Extraslim zaoblené puzdro.
Made in Turkey by Raks
Market EU (France)

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2022