1989
Hranaté puzdro.
Made in Czechoslovakia

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -