1988
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Japan

Market Japan

Formulácia: ,,oxid železitý s kobaltom,,
Sériové číslo:

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2020