1988-90cca
link/detail
Hranaté puzdro.

Made in England by Maxell
Market EU

Formulácia: pravdepodobne oxid železitý (Maxell UR tape)
Sériové číslo: K2608792

 

1992cca
link/detail
Hranaté puzdro.

Made in England by Maxell
Market EU

Formulácia: pravdepodobne oxid železitý (Maxell UR tape)
Sériové číslo: G2239391

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2018