1984
Hranaté puzdro.
Made in Germany

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -

   
 

 

1985-87
Hranaté puzdro.
Made in Germany


Rozdielne vzory kazetových puzdier, staršia (na obrázku C60, C90 a C120) a novšia (druhá C90).
Novšia verzia 90min na obrázku, neobsahuje SM vodiace prvky, neviem z akého dôvodu.

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo C60: -

C90new: 0167166111
C120: 0726561212

   
   
 

 

1987
Hranaté puzdro.
Made in Germany

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: 2867146311

   
 

 

od roku 1988 zmena názvu na Ferro Extra I (FE I)