1976
link/detail
Hranaté čierne puzdro.
Made in Germany

Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -

 

 

1977
link/detail
Hranaté čierne puzdro.
Made in Germany

Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -

 
 

 

 

1984
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Germany

Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -

   

 

1984
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Germany

Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: 2969442201

 

 

na začiatku 80tych rokov, koexistuje s modelom LH Extra I (LH-EI), ktorý potom tento model nahradí

 

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2018