1982
Hranaté puzdro.
Made in Germany

Formulácia: chromdioxid, dvojvrstvový náter, exklusívna trieda pásky chromdioxid super II
Sériové číslo a: 1664036118
c: 0875036381

   
   
 

 

1987
Hranaté puzdro.
Made in Germany

Formulácia: chromdioxid, dvojvrstvový náter, exklusívna trieda pásky chromdioxid super II
Sériové číslo: 3125036281

 

 

 

od roku 1988 zmena názvu na Chrome Maxima II (CM II)