1977
link/detail
Hranaté, čierne puzdro.

Suchý typ
Made in W.Germany by Permaton

Market EU

Formulácia: chromdioxidový prášok (green tape, dry type)
Sériové číslo: -

   
 

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2023