1992
link/detail
VintageHifi.sk detail C46, C54.
Extraslim zaoblené puzdro

Made in Japan
Market Japan

Formulácia: "Beridox" dvojvrstvový náter
Sériové číslo C46: 6D3CH46

C54: S03HH54
C60: DB20A
EAN C46: T49 02520 07605 2, C54: T49 02520 07607 6, C60: T49 02520 07608 3, C70: T49 02520 07610 6
MODEL AXIA: JZ1A 46, JZ1A 54, JZ1A 60, JZ1A 70

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov bez zistených problémov

 

 

1994
link/detail
VintageHifi.sk detail C54.
Extraslim zaoblené puzdro

Made in Japan
Market Japan

Formulácia: "Beridox" dvojvrstvový náter
Sériové číslo C54: BN4GH5

EAN C54: T49 02520 09308 0, C60: T49 02520 09309 7
MODEL AXIA: JZ1B 54, JZ1B 60

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov bez zistených problémov

 

 

1995
link/detail
VintageHifi.sk detail C54, C70.
Extraslim zaoblené tmavé puzdro

Made in Japan
Market Japan

Formulácia: "Beridox" dvojvrstvový náter
Sériové číslo C54: A35DH54

C70: U56EI70
C84: C35HI84
EAN C54: T49 02520 11408 2, C70: T49 02520 11411 2, C84: T49 02520 11414 3
MODEL AXIA: JZ1C 54, JZ1C 70, JZ1C 84

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov bez zistených problémov

 

1996
link/detail
Extraslim zaoblené tmavé puzdro

Made in Japan
Market Japan

Formulácia: "Beridox" dvojvrstvový náter
Sériové číslo C50: F76F850

EAN C50: T49 02520 12954 3
MODEL AXIA: JZ1F 50

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov bez zistených problémov

 

1997
link/detail
Extraslim zaoblené jemne namodralé puzdro

Made in Japan
Market Japan

Formulácia: "Beridox" dvojvrstvový náter
Sériové číslo C12: H37FH12

C80: G57EI80
EAN C12: T49 02520 15310 4, C80: T49 02520 15320 3
MODEL AXIA: JZ1G 12, JZ1G 80

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov bez zistených problémov

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2023