1978
Hranaté puzdro, 2-pack
Components USA, Assemled in Mexico

Market USA

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -