1975
link/detail
Hranaté čierne puzdro.
Made in Portugal
Market EU/USA

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -

 

1977
link/detail
Hranaté čierne puzdro.
Made in Portugal
Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2020