1975
link/detail
Hranaté čierne puzdro.

Made in Korea (Saehan?)
Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -

 

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2023