2018
link/detail
Papierový obal, fólia.
Made in China?
Market EU

Formulácia: ,,oxid železitý s kobaltom,,
Sériové číslo: -

 

back video /audio/data/index

© EZ647 2020