DVD-R 1x / 2x / 4x
PRINCO

unknown drive / damaged DVD tests


DVD-R: Budget, Princo,
DVD-RW: Datatrack, Princo, 

Princo

 Princo DVD-R 4x white
 Toshiba SD-R5112 1031
 1x
 3309 MB DvD Video
 burn date: 2004
 test date: 7.6.2005, 30.1.2006
 
 B183450183-02418            4X
 DVDRG4X-BM0
  
 LG GSA-4163B
 Lite-On SHW-16H5S  
 Lite-On DVD-ROM XJ-HD163 / Q
 Toshiba DVD-ROM SD-M1912 / Q
 Toshiba SD-R5112
 Toshiba combo SD-R1312
 
 
 
 
 DVD 20
 Made in Taiwan  

 

 Princo DVD-R 4x white
 Lite-On SHW-16H5S LS0N
 4x
 4370 MB DvD Video
 burn date: 5.11.2006
 test date: 5.11.2006
 
 B304408299Q-05730    PRINCO 4X    1640W
 DVDRG4X-CLF                  141043
  
 LG GSA-4163B
 Lite-On SHW-16H5S  
 Lite-On DVD-ROM XJ-HD163 / Q
 Toshiba DVD-ROM SD-M1912 / Q
 
 detail
 
 
 
 
 DVD 270
 Made in Taiwan  

 


 Princo DVD-R 4x white
 LG GSA-4163B A105
 2x
 3462 MB DvD Video
 burn date: 15.12.2005 
 test date: 16.12.2005
 
 PB14Q4067253-14716        4X         890
 DVDRG4X-BVC                       113668
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Other
 Made in Taiwan
 

  


 Princo DVD-R 1x mini, white polycarbonate top
 LG GSA-4120B A102
 2x
 1351 MB DvD Video/data
 burn date: 2.4.2005
 test date: 13.6.2005, 6.4.2006
 
 H013810023-009Q2                   1X
 DVDRG-BNB
  
 LG GSA-4163B
 Lite-On SHW-16H5S  
 Lite-On DVD-ROM XJ-HD163 / Q
 Toshiba DVD-ROM SD-M1912 / Q
 Toshiba combo SD-R1312
 Toshiba SD-R5112
 
 
 
 
 DVD 101
 Made in Taiwan  

 

DVD-RW 1x / 2x
PRINCO

Datatrack
 Datatrack DVD-RW 1x
 LG GSA-4163B A106
 1x burn #01 canceled by user
 211 MB data DVD
 burn date: 30.5.2010
 test date: 30.5.2010
 
 P102080152259
 DVDRW-ADN
  
 LG GSA-4163B / info
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 DVD 742
 Made in Taiwan
 Prvý zápis nechtiac stornovaný, zapísaných 211MB, prvé zmazanie na Lite-On bez úspechu, druhé dokončené,  ale následné nezmyselné údaje v LG mechanike, bez možnosti zmazania, ďalej skúška zápisu na Optiarc.
 

 

 Datatrack DVD-RW 1x
 Optiarc AD-7173A 1-04
 1x burn #02
 4489 MB data DVD
 burn date: 30.5.2010
 test date: 30.5.2010
 
 P102080152259
 DVDRW-ADN
  
 LG GSA-4163B
 Lite-On SHW-16H5S 
 Optiarc AD-7173A
 
 
 
 
 
 
 
 DVD 742
 Made in Taiwan