1981
link/detail
Hranaté puzdro.

Made in Sweden by Track Tape AB
Market EU

Formulácia: pravdepodobne oxid železitý s kobaltom
Sériové číslo: -

 

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2018