1973-1977cca
link/detail
Hranaté čierne puzdro.
Made in Singapore

Market Japan?

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2020