1978
Hranaté puzdro.
Made in Japan by TDK

Market Japan

Formulácia: oxid železitý, pravdepodobne TDK AD
Sériové číslo: ADBHO20