1996-2000cca
Zaoblené slim puzdro.
Made in China
Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: 0627B6