1985
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Japan
Market Japan

Formulácia: ultra jemný "Super Avilyn" dvojvrstvový náter
Sériové číslo: ADMB708

   

 

1988
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Japan
Market EU

Formulácia: ultra jemný "Super Avilyn" dvojvrstvový náter
Sériové číslo: ACUF806

 

1990
link/detail
Hranaté tmavé puzdro.
Made in W. Germany

Market EU

Formulácia: ultra jemný "Super Avilyn" dvojvrstvový náter
Sériové číslo C90: AHAH102

C100: AHKB201

   

 

1992
link/detail
Zaoblené tmavé puzdro.
Made in Germany/Luxembourg
Market EU

Formulácia: ultra jemný "Super Avilyn" dvojvrstvový náter
Sériové číslo: AHJA423

 

1992 - 1997
link/detail
Zaoblené tmavé puzdro.
Made in USA, Tape Made in Japan
Market USA

Formulácia: ultra jemný "Super Avilyn" dvojvrstvový náter
Sériové číslo: AKGB609D

 

1994
link/detail
Zaoblené slim tmavé puzdro.
Made in Luxembourg
Market EU

Formulácia: ultra jemný "Super Avilyn" dvojvrstvový náter
Sériové číslo C60: AHJJ413-20

C100: AHLK508-94

 

1998
link/detail
Zaoblené slim tmavé puzdro.
Made in Luxembourg
Market EU

Formulácia: ultra jemný "Super Avilyn" dvojvrstvový náter
Sériové číslo: AHHL005-36

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2022