1979
link/detail
VintageHifi.sk detail C46
Hranaté čierne puzdro.
Tape Made in Japan, Assembled in USA
Market EU/USA

Formulácia: "rafinované Linear Ferric oxide"
Sériové číslo: JAPAN ADCFO13

EAN -
MODEL: TDK AD-C46

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): Warning, krátke testy v poriadku, okrem Pioneer CT-S550S, kde dochádzalo k silnému škrípaniu a kolísaniu ťahu, predpokladaná citlivosť na staršiu pásku s horším spojivom

 

 

1984
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Japan
Market EU

Formulácia: novo vyvinuté "Linear Ferric oxide"
Sériové číslo: -
EAN C90: 4989 5537
MODEL: TDK AD 90

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, použitá, staršia kazeta v dobrom stave pásky a spojiva

   
 

 
1984

link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Japan
Market Japan

Formulácia: novo vyvinuté "Linear Ferric oxide"
Sériové číslo: ACUI421

EAN: -
MODEL: TDK AD 46

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): bez testu, opticky v poriadku

 

1985 USA
link/detail
Hranaté puzdro.
Tape Made in Japan, Assembled in USA
Market USA

Formulácia: novo vyvinuté "Linear Ferric oxide"
Sériové číslo: AKCG525A

EAN C60: 0 20356 20130
MODEL: TDK AD 60

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov bez zistených problémov

 
1986

link/detail
Hranaté puzdro.

Made in Japan

Market EU

Formulácia: "super Linear Ferric oxide"
Sériové číslo C60: ACHH608
EAN C60: 4989 8330, C90: 4989 8347
MODEL: TDK AD-60, TDK AD-90

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, bez testu, opticky dobrý stav, veľmi dobrý stav aj u starších, použitých (dobre skladovaných) kaziet

   

 

1988
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Japan

Market EU/USA

Formulácia: super jemné, čisté "Linear Ferric oxide"
Sériové číslo: ADFB002

Booklet C90 USA a EU verzia.
EAN C90: 49 02030 00569 6, C90USA: 0 20356 50340 6
MODEL: TDK AD-90N

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov bez zistených problémov, veľmi dobrý stav aj u starších, použitých (dobre skladovaných) kaziet

 

1986 - 1988
link/detail

VintageHifi.sk detail C46, C120
Hranaté puzdro.
Made in Japan

Market Japan

Formulácia: "Linear Ferric oxide"
Sériové číslo C46: ADFF7O5

C120: ADRE620
EAN C46: F4989 7920, C120: F4989 7968
MODEL: TDK AD-46G, TDK AD-120G

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva) C46: Warning, konkrétny kus s plesňami, či stopami vlhkosti na páske, zle skladovaný kus, plesne postihujú všetky typy, značky a kvality pásky v takejto situácii
C120: OK, počas krátkych testov bez zistených problémov

 

1989
link/detail

Hranaté puzdro.
Made in Japan

Market Japan

Formulácia: "Linear Ferric oxide"
Sériové číslo C60: ADXG924

EAN C60: T49 02030 00596 2
MODEL: TDK AD-60K

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov bez zistených problémov

 

1990
link/detail
VintageHifi.sk detail C46
Hranaté tmavé puzdro.
Made in Japan

Market Japan

Formulácia: "Linear Ferric oxide"
Sériové číslo: ACRAO19

EAN C46: T49 02030 01024 9
MODEL: TDK AD-46M

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov bez zistených problémov

 

1991
link/detail
VintageHifi.sk detail C46, C50
Zaoblené tmavé puzdro.
Made in Japan

Market Japan

Formulácia: "Linear Ferric oxide"
Sériové číslo C46: ACSL002

C50: ACOK008
EAN C46: T49 02030 01329 5, C50: T49 02030 01330 1
MODEL: TDK AD-46R, TDK AD-50R

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov bez zistených problémov

 

1990 - 1993
link/detail
VintageHifi.sk detail C50
Hranaté tmavé puzdro.
Made in W.Germany/Luxembourg

Market EU

Formulácia: Ulrajemný, čistý "Linear Ferric oxide"
Sériové číslo C50: AGJL310

C90: AKB1158
EAN C50: 49 02030 02195 5, C90: 49 02030 02197 9, C120: 49 02030 2198 6
MODEL: TDK AD-50ES, TDK AD-90ES, TDK AD-120ES

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov bez zistených problémov, veľmi dobrý stav aj u starších, použitých (dobre skladovaných) kaziet

   
   

 

1992 USA
link/detail
Zaoblené tmavé puzdro.
Made in Japan

Market USA

Formulácia: ultrajemné, čisté "Linear Ferric oxide"
Sériové číslo C60: ZCHL408

EAN C60: 49 02030 02415 4
MODEL: TDK AD-60

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov bez zistených problémov

 

1994
link/detail
Zaoblené slim tmavé puzdro.
Made in Luxembourg

Market EU

Formulácia: "Linear Ferric oxide"
Sériové číslo C90: AGGL518

EAN C90: 49 02030 02460 4
MODEL: TDK AD-90EA

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov bez zistených problémov, veľmi dobrý stav aj u starších, použitých (dobre skladovaných) kaziet

 

1994
link/detail
VintageHifi.sk detail C120
Zaoblené extraslim tmavé puzdro.
Made in Japan

Market Japan

Formulácia: "Linear Ferric oxide"
Sériové číslo C120: ARGJ409

EAN C120: T49 02030 11253 0
MODEL: TDK AD-120F

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov bez zistených problémov

 

1998
link/detail
Zaoblené slim tmavé puzdro.
Made in Luxembourg

Market EU

Formulácia: "Linear Ferric oxide/Grained Ferric"
Sériové číslo C60: AHGL816-25

C90: AHII018-71
EAN C60: 49 02030 02458 1, C90: 49 02030 02460 4
MODEL: TDK AD-60EA, TDK AD-90EA

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov bez zistených problémov, veľmi dobrý stav aj u starších, použitých (dobre skladovaných) kaziet

   

Alternative:

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2024