Database CD, DVD, BD
Discussion
Links
Last update

Blank media subforum
Hifi.estranky.cz, >>> 
The list of codes Atip/MID
History
Views
contact
           

CatalogsYearDesignTimeextreme

 

Popis testovania kaziet na Akai DX-57 kazeta normal, typ I

(Akai DX-57 r.1992, 3hlava záznam/prehrávanie: hard permaloy, dual capstan, 2motor, dolby B-C NR, HX Pro, vypínateľný MPX filter, ručné nastavenie Biasu, automatická voľba typu pásky I, II, IV)

Testovací signál od 20Hz - 20kHz a magnetický záznam zvuku.

 

  Referenčný wave súbor  

Obrázky grafov (pre zväčšenie kliknite na obrázok grafu)

Použitý wave súbor, Stereo, 44,1kHz, približne 2minúty dlhý obsahuje výber 23frekvencií od 20Hz až po 20kHz v krátkych úsekoch, dobre viditeľných na spektrograme vľavo, čím tmavšia červená, tým silnejší signál, v grafe od najnižších po najvyššie frekvencie zdola nahor.
Graf vpravo zobrazuje priebeh celého súboru, kde je podstatne lepšie vidieť úroveň signálu než na spektrograme.

   

  výstup CD prehrávača   

Pre porovnanie s referenčným wav súborom hore som spravil aj graf pri prehrávaní vypáleného wav ako audio CD-R v Technicse SL-PG570A pripojeného cez kazetový deck Akai DX-57 na vstup zvukovej karty Creative SoundBlaster Live.
Tu je vidieť skreslenie, ktoré vznikne všetkými zariadeniami čo stoja v ceste nášmu signálu. Skreslenie s ktorým treba počítať pri testovaní externých záznamových médií ako magnetické pásky a podobne.

Frekvenčná charakteristika zostáva zachovaná, frekvenčný rozsah audio CD má byť 20Hz - 20kHz, čo graf potvrdzuje. Rozdiely sú len v úrovni sily signálu pri rôznych frekvenciách čo je následkom prenosu signálu všetkou tou elektronikou CD prehrávača, kazetového magnetofónu a zvukovej karty, ale nepríde mi to nijak strašné.

   

   MPX filter  

Opäť testovací signál z výstupu CD prehrávača cez kazetový deck Akai so zapnutým MPX filtrom, ktorý je do väčšiny magnetofónov zabudovaný bez možnosti vypnutia. Používa sa na filtrovanie pilotného signálu 19kHz používaného na stereofónny prenos rozhlasového vysielania frekvenčnou moduláciou (FM Stereo). Na grafe je vidieť, že dosť obmedzuje aj okolité frekvencie testovacieho signálu. Lepšie vybavené kazetové rekordéry majú možnosť vypnutia MPX filtra, ktorú rozhodne odporúčam, inak nás to pripraví o časť z našej hudby.

   

audio kazeta 

Záznam na audio kazetu triedy normal, TDK D 60. (life on records r.2012)

Frekvenčný rozsah: Podľa technických parametrov z manuálu je frekvenčný rozsah kazeťáku Akai DX-57 nasledovný:
Normal: 15Hz - 17kHz
CrO2: 15Hz - 17kHz
Metal: 15Hz - 20kHz
Náš testovací signál začína na 20Hz čo podľa dokumentácie prístroja sedí, ale podľa grafu sa na pásku zaznamenal signál až po 20kHz, predpokladám, že kvôli rôznorodosti značiek, modelov audiokaziet triedy normal a chrome výrobca prístroja garantuje maximálne 17kHz aj keď pásky tejto triedy znesú podstatne viac, čo je len dobre. Rovnako tak aj u kaziet triedy II High position je signál nameraný v plnom rozsahu 20Hz - 20kHz.

Výkon pásky: na grafe vpravo je dobre viditeľný výkon v celom frekvenčnom rozsahu. Výraznejšie klesanie výkonu začína na vysokých frekvenciách a mierny pokles je aj v oblasti najnižších frekvencií. V podstate platí že u kvalitnejších kaziet bude vyšší výkon aj v oblasti nízkych aj vysokých frekvencií a to až po 20kHz. Medzi jednotlivými kazetami je možné si krásne porovnať výkony.

Šum pásky: vysokofrekvenčný šum je ďalšia z nevýhod magnetického záznamu. Na grafe vľavo pripomína zhluk čiastočiek, alebo prachu, ktorý obklopuje testovací signál. Samozrejme na rôznych typoch, modeloch a značkách kaziet môže byť tento sum rozložený trochu inak.

Skreslenie magnetického záznamu zvuku: na spektrograme vľavo mimo šumu vidíme aj ďalšie signály, paralelne s testovacím, ktoré sú nepravidelne generované pri rôznych frekvenciách signálu, ktorý sa má zaznamenať na pásku. Pravdepodobne sa jedná o interferencie/skreslenie dané z princípu magnetického záznamu zvuku, pri nižšom vybudení pásky sú tieto rušenia menšie a čim silnejší signál tým výraznejšie toto skreslenie stúpa. Záznam zvuku na pásku je náročný proces čo sa týka kvality a vernosti signálu kde sa zvukový signál musí v elektronických obvodoch superponovať s predmagnetizačným signálom (signál z vysokofrekvenčného oscilátora sa zmiešava so zvukovým signálom pri zázname a spoločne vstupujú do nahrávacej hlavy), aby nedošlo k silnému skresleniu, jedná sa o striedavú vysokofrekvenčnú predmagnetizáciu (AC Bias). Na internete je veľké množstvo informácií o princípe fungovania magnetického záznamu, biasu, dolby a pod.

Rozhodne sa nejedná o dokonalú technológiu, ale stále je tu množstvo milovníkov analógových zariadení a médií (pásky a vinylu), ktorý práve tento zvuk nádychu nedokonalosti milujú, s jeho príjemným skreslením dávajú hudbe určité kúzlo, ktoré dokonalý digitálny zvuk nenahradí.

CD prehrávač: Technics SL-PG570A
Kazetový magnetofón: Akai DX-57
Zvuková karta: Creative SoundBlaster Live.
Testovacie CD-R for Audio: Emgeton Digital vinyl by Taiyo Yuden.
Testovacia audiokazeta: TDK D 60, normal position, type I
(life on records r.2012)

Nastavenie magnetofónu pri nahrávke: úroveň záznamu na začiatku testu nastavený na 0db podľa FL displeja.
Dolby potlačenie šumu vypnuté.
Dolby HX Pro aktívne.
BIAS nastavenie na 0
MPX filter pri teste kaziet vypnutý.

 

 

Sony TC-KE600S kazeta normal, typ I

(Sony TC-KE600S r.1996, 3hlava záznam/prehrávanie: hard permaloy, 3motor, dolby B-C-S NR, HX Pro, vypínateľný MPX filter, ručné nastavenie Biasu, ručná kalibrácia, automatická voľba typu pásky I, II, IV)

Rovnaký testovací signál a zostava ako u Akaiu hore.

  výstup CD prehrávača  

Obrázky grafov (pre zväčšenie kliknite na obrázok grafu)

Výstup CD prehrávača Technics SL-PG570A pripojeného cez spomínaný magnetofón Sony TC-KE600S.
Na ďalších grafoch je test na kazete rypu normal TDK D 60 postupne bez dolby cez dolby B, C, S s nastavením predmagnetizácie na 0.

  dolby off  

  DOLBY B NR  

  DOLBY C NR  

  DOLBY S NR  

Ešte dodám, že bez správnej kalibrácie na konkrétnu kazetu, systém dolby nahrávku ,, ohrýže,, hlavne v oblasti vysokých frekvencií. Najviditeľnejšie je to pri Dolby S.
Nabudúce pridám pre porovnanie testy s rovnakou kazetou a dolby pri korektnom nastavení predmagnetizácie.

CD prehrávač: Technics SL-PG570A
Kazetový magnetofón: Sony TC-KE600S
Zvuková karta: Creative SoundBlaster Live.
Testovacie CD-R for Audio: Emgeton Digital vinyl by Taiyo Yuden.
Testovacia audiokazeta: TDK D 60, normal position, type I
(life on records r.2012)

Nastavenie magnetofónu pri nahrávke: úroveň záznamu na začiatku testu nastavený na 0db podľa FL displeja, kalibračný REC LEVEL 0.
Dolby potlačenie šumu vypnuté, aktívne Dolby B NR, C NR, S NR.
Dolby HX Pro aktívne.
BIAS nastavenie na 0
MPX filter pri teste kaziet vypnutý.