1985-90
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Korea by Saehan

Market EU

Formulácia: oxid železitý s kobaltom
Sériové číslo: -

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2019