1991
link/detail
Ultra slim tmavé puzdro

Made in Japan
Market Japan

Formulácia: "Fine Cobalt Crystal Gamma"
Sériové číslo: B1523116

EAN C90: T49 01780 15499 9
MODEL SONY: XW1 90

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov bez zistených problémov

   
   

 

1992
link/detail
VintageHifi.sk detail C46
Ultra slim tmavé puzdro

Made in Japan
Market Japan

Formulácia: "Fine Cobalt Crystal Gamma"
Sériové číslo: B1519127

EAN C46: T49 01780 20418 2
MODEL SONY: C-46X1

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov bez zistených problémov

   

 

1993
link/detail
VintageHifi.sk detail C50
Ultra slim tmavé puzdro

Made in Japan
Market Japan

Formulácia: "Fine Cobalt Crystal Gamma"
Sériové číslo: B1M10334

EAN C50: T49 01780 23083 9
MODEL SONY: C-50X1A

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov bez zistených problémov

   
   

 

1994
link/detail
VintageHifi.sk detail C54
Ultra slim tmavé puzdro

Made in Japan
Market Japan

Formulácia: "Fine Cobalt Crystal Gamma"
Sériové číslo: B151414S

EAN C54: T49 01780 28099 5
MODEL SONY: C-54X1B

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov bez zistených problémov

 

1995
link/detail
Ultra slim puzdro

Made in Japan
Market Japan

Formulácia: "Fine Cobalt Crystal Gamma"
Sériové číslo: B1512259

EAN C70: T49 01780 33543 5
MODEL: SONY C-70X1C

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): zatiaľ bez testu, optický stav dobrý

 

1997
link/detail
Ultra slim puzdro

Made in Japan
Market Japan

Formulácia: "Fine Cobalt Crystal Gamma"
Sériové číslo: B1912271

EAN C74: T49 01780 42074 2
MODEL: SONY C-74X1D

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): zatiaľ bez testu, optický stav dobrý

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2024