1986
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Japan

Market EU/USA

Formulácia: jemný ,,Uniaxial,,
Sériové číslo: 3191825

  

 

1988
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Japan

Market EU/USA

Formulácia: jemný ,,Uniaxial,,
Sériové číslo: K150049

 

 

1990
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Italy/Mexico

Market EU

Formulácia: jemný ,,Uniaxial,,
Sériové číslo: 0872028

 

1990 USA
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Japan

Market USA

Formulácia: jemný ,,Uniaxial,,
Sériové číslo: 5I40049

 

 

1992 - 1994
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Italy.

Market EU

Formulácia: pravdepodobne nová verzia jemného ,,Uniaxial,, (Chrome Class)
Sériové číslo C50: C1R66233
C60: D1R52237

 

1992 USA
link/detail
Zaoblené puzdro.
Japan and USA made components
Assembled in Mexico

Market USA

Formulácia: pravdepodobne nová verzia jemného ,,Uniaxial,, (Chrome Class)
Sériové číslo: G207815S

 

1996
link/detail
Zaoblené puzdro.
Made in E.C.

Market EU

Formulácia: pravdepodobne nová verzia jemného ,,Uniaxial,, (Chrome Class)
Sériové číslo C50: D1R18244
C60: G1R61163
C90: G1R54059
C100: D1R37244

 

 

1996 USA
link/detail
Zaoblené puzdro.
Made in Japan & USA, Assembled in Mexico

Market USA

Formulácia: jemný ,,Uniaxial,,
Sériové číslo: G10L1063

 

 

1997
link/detail
Zaoblené puzdro.
Made in Italy

Market EU

Formulácia: pravdepodobne nová verzia jemného ,,Uniaxial,, (Chrome Class)
Sériové číslo C60: C1R2616S

   

 

2002
link/detail
Zaoblené puzdro.
Made in E.U.

Market EU

Formulácia: ? (Chrome Class)
Sériové číslo C60: R2DA2509A
C90: R6DA2026A
Táto verzia je úplne iná ako predošlé, tmavočierna páska a spojená so zavádzaciou páskou samolepkou akou používal len Basf, s číslicami.

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2018