1986
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Japan

Market EU/USA

Formulácia: jemný "Uniaxial"
Sériové číslo: 3191825


  

1988
link/detail
Hranaté tmavé puzdro.
Made in Japan

Market EU/USA

Formulácia: jemný "Uniaxial"
Sériové číslo: K150049

  

1988
link/detail
Hranaté tmavé puzdro.
Made in Japan

Market Japan

Formulácia: jemný "Uniaxial"
Sériové číslo: 5241931

  

1989
link/detail
Hranaté tmavé puzdro.
Made in Japan

Market Japan

Formulácia: jemný "Uniaxial"
Sériové číslo: 538294M

  

1990
link/detail
Hranaté tmavé puzdro.
Made in Italy/Mexico

Market EU

Formulácia: jemný "Uniaxial"
Sériové číslo: 0872028

  

1990 USA
link/detail
Hranaté tmavé puzdro.
Made in Japan

Market USA

Formulácia: jemný "Uniaxial"
Sériové číslo: 5I40049

  

1992 - 1994
link/detail
Hranaté tmavé puzdro.
Made in Italy.

Market EU

Formulácia: nová verzia jemného "Uniaxial" (Chrome Class)
Sériové číslo C50: C1R66233
C60: D1R52237

  
1992 USA

link/detail
Zaoblené tmavé puzdro.
Japan and USA Made Components, Assembled in Mexico

Market USA

Formulácia: nová verzia jemného "Uniaxial" (Chrome Class)
Sériové číslo C90: G207815S

 

  
1996

link/detail
Zaoblené tmavé puzdro.
Made in E.C.

Market EU

Formulácia: nová verzia jemného "Uniaxial" (Chrome Class)
Sériové číslo C50: D1R18244
C60: G1R61163
C90: G1R54059
C100: D1R37244

 

  

1996 USA
link/detail
Zaoblené tmavé puzdro.
Made in Japan & USA, Assembled in Mexico

Market USA

Formulácia: jemný "Uniaxial"
Sériové číslo: G10L1063

  

1997
link/detail
Zaoblené tmavé puzdro.
Made in Italy

Market EU

Formulácia: nová verzia jemného "Uniaxial" (Chrome Class)
Sériové číslo C60: C1R2616S

   

  

2002
link/detail
Zaoblené puzdro.
Made in E.U.

Market EU

Formulácia: oxid železitý s kobaltom, tmavá páska, možnosť Mexickej pásky (Chrome Class)
Sériové číslo C60: R2DA2509A
C90: R6DA2026A
Táto verzia je úplne iná ako predošlé, tmavočierna páska a spojená so zavádzaciou páskou samolepkou akou používal len Basf, s číslicami.

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2022