1982
link/detail
Hranaté puzdro.

Made in Japan
Market Japan

Formulácia: pravdepodobne oxid železitý s kobaltom, UCX tape
Sériové číslo: 5842118

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2019