1981-82
link/detail
Hranaté puzdro
Made in Japan

Market Japan

Formulácia: pravdepodobne HF-S Tape?
Sériové číslo: 5741127

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2022