1990
Hranaté puzdro.
Made in Thailand

Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: A2BS9018