1991
link/detail
Ultra slim puzdro.
Made in Japan

Market Japan

Formulácia: oxid železitý (HF, alebo HF-S páska)
Sériové číslo: A1510216

   

 

1994
link/detail
Ultra slim puzdro.
Made in Japan

Market Japan

Formulácia: oxid železitý (HF, alebo HF-S páska)
Sériové číslo: A1M18147

 

1997
link/detail
Ultra slim puzdro.
Made in Japan

Market Japan

Formulácia: oxid železitý (HF, alebo HF-S páska)
Sériové číslo C46: E1913079

C90: E1912178

   
   

 

1998
link/detail
Ultra slim puzdro.
Made in Thailand

Market Japan

Formulácia: oxid železitý (HF, alebo HF-S páska)
Sériové číslo: E1B17288

   

 

1999
link/detail
Slide case
Made in Thailand

Market Japan

Formulácia: oxid železitý (HF, alebo HF-S páska)
Sériové číslo C54: E1B38099

C74: B1DA1016B

   
   

 

2001
link/detail
Ultra slim puzdro.
Made in Japan

Market Japan

Formulácia: oxid železitý (HF, alebo HF-S páska)
Sériové číslo: B9EA2214D

   


 

back audio/video/data/index

© EZ647 2019