1978
Hranaté puzdro.
Made in France

Formulácia: super jemný oxid železitý
Sériové číslo: 3150227