1977
link/detail
Hranaté čierne puzdro.
Made in Korea
Market EU/USA

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -

 

1988-90
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Korea
Market Korea

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: J0123226E

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2022