1982
Hranaté puzdro.
Made in Japan by Denon
Market EU/USA

Formulácia: oxid železitý s kobaltom, dvojvsrtvový náter
Sériové číslo: 5613F

 

1988
Hranaté puzdro.
Made in Japan by Denon
Market EU/USA

Formulácia: oxid železitý s kobaltom, dvojvsrtvový náter
Sériové číslo C60: 682OB

C90: 5021H

 

1990
Hranaté puzdro.
Made in Korea by SKC
Market USA

Formulácia: oxid železitý s kobaltom
Sériové číslo: F15381476

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2018