1979
link/detail
Hranaté čierne puzdro.
Made in Italy
Market EU

Formulácia: oxid železitý s kobaltom + Posi - Trak backing
Sériové číslo: -

 
 

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2023